Energienetwerk aarde
www.BioGeometry.org

voor het creëren van harmonie met onze innerlijke en uiterlijke omgeving, het     humaniseren van moderne technologie, integreren van wetenschap en spiritualiteit  
      en het ontdekken van de wetenschappelijke realiteit achter godsdiensten.


Home pagina


BioGeometry

BioSignaturen

Architectuur

Gezondheid

Pendels en Radiësthesie

Boeken

Tips

Links

Activiteiten

Winkel

Contact

Zoeken

 Site mapContact  BioGeometry BioSignaturen Architectuur Gezondheid Radiesthesie Web shoplaatste wijziging:

8 mrt 2006Energie-netwerk van de aarde


Het energienetwerk van de aarde kan worden beschouwd als een web dat de aarde verbindt of bij elkaar houdt. Dit energienetwerk wordt beïnvloed door electriciteit, magnetisme, licht, kleur, warmte, geluid, enz.

Het netwerk heeft een bepaald geometrisch patroon met een bepaalde symmetrieën. Het netwerk heeft verschillende soorten van knooppunten analoog als de acupunctuur punten op ons lichaam. De sterke krachtplaatsen op de aarde zijn voorbeelden van die knooppunten.

Je kunt de aarde beschouwen als een zelf-regulerend organisme (James Lovelock is de vader van de
Gaia theorie (1979). Zijn laatste boek is "Homage to Gaia" ISBN 0192862138). Hieronder vind je een uitleg (in het Engels) over de Curry lijnen, Hartmann lijnen, Schumann golven, zwarte lijnen, ley lijnen en het planetaire grid systeem. Ze zijn gekopieerd van http://www.crystalinks.com/grid.html. Meer informatie over het planetaire grid systeem is ook te vinden in het boek van Wilcock.

Kritische opmerkingen over de Curry en Hartmann lijnen zijn te vinden op
http://www.lysator.liu.se/~rasmus/skepticism/dowsing.html. Een kopie (in het Engels) van die tekst is binnen deze website te vinden. Kritische opmerkingen (in het Nederlands) over deze lijnen en daarmee verbandhoudende zaken vind je op http://www.skepsis.nl/aard.html.

Een boek van
Käthe Bachler vol met empirisch onderzoeksmateriaal toont duidelijk aan dat we wel degelijk rekening moeten houden met geobiologische invloeden en in het bijzonder de 'aardstralen', die op de slaapplaats, de werkplek of in de woonomgeving vaak een schadelijke werking op de gezondheid van de mens hebben.

Een interessante hypothese wordt gegeven door
Erich von Däniken. Hij maakt aannemelijk dat een groot netwerk in Griekenland gebouwd is voor buitenaardse wezens met hun vliegtuigen. Deze konden op die manier makkelijk aangeven hoe er gevlogen moest worden en ze wisten makkelijk waar je brandstof kon innemen.

Boeren weten vaak zonder gebruik te maken van een wichelroede of pendel, waar de plaatsen zijn die niet geschikt zijn voor dieren en planten. Dit zijn plaatsen of stroken waar bijvoorbeeld bomen - voor de boom onnatuurlijke - vergroeiïngen, vormen of bulten hebben of waar niets wil groeien of waar vee het slecht "doet". Terwijl er in de directe omgeving geen probleem is. De boeren weten uit ervaring waar de goede en vooral waar de slechte plaatsen zijn; de verklaring is minder belangrijk. In dit kader is het verhaal over "
De holbewoner" van Ibrahim Karim zeer lezenswaardig.

Een speciale plaats in de USA is de
Oregon Vortex.

Curry Lines

Curry lines are a global grid network of electrically charged lines of natural origin. These lines run diagonally to the poles (true or magnetic?) and were first discovered by Dr. Manfred Curry and Dr. Wittmann. There is some disagreement between authorities as to how wide apart these lines are, but the consensus seems to be approximately 3 meters, although most experts recognise that this can vary. The lines themselves are not seen as a problem, only the points where they cross, and obviously lines which run in this way will have numerous intersecting points. As the lines are electrically charged, the intersecting points are either double positives, double negatives or one of each. From his studies Dr. Curry felt that the positively charged spots lead to a proliferation of cells, with the possibility of cancerous cell growth, whereas the negatively charged spots could lead to inflammation.

Hartmann Net or Hartmann Lines

The Hartmann net consists of naturally occurring charged lines, running North-South and East-West. It is named after Dr. Ernst Hartmann, a well regarded German medical doctor, who first described it soon after the second world war. Alternate lines are usually positively and negatively charged, so where the lines intersect it is possible to have double positive charges and double negative charges, or one positive and one negative charge. It is the intersections that are seen to be a source of potential problems.

The Hartmann Net appears as a structure of radiations rising vertically from the ground like invisible, radioactive walls, each 21 centimetres (9 inches) wide. The grid is magnetically orientated, from North to South they are encountered at intervals of 2 meters (6 feet 6 inches), while from East to West they are 2.5 meters (8 feet) apart. Between these geometric lines lies a neutral zone, an unperturbed micro-climate. This network penetrates everywhere, whether over open ground or through dwellings.

The Hartmann net has been defined using the Chinese terms of Yin and Yang. The Yin (North-South lines) is a cold energy which acts slowly, corresponds to winter, is related to cramps, humidity and all forms of rheumatism. The Yang (East-West lines) is a hot, dry rapidly acting energy. It is related to fire and is linked to inflammations.

The points formed by the intersection of these lines, whether positive or negative, are dynamic environments sensitive to the rhythms of the hours and the seasons.

It has been suggested that both the Curry grids and Hartmann Net are earthing grids for cosmic rays that constantly bombard the Earth, and that they can be distorted by other things, such as geological fault lines and underground mining. It is also possible to have spots where the Curry and Hartmann lines cross, causing further potential problems. These spots are generally seen to be more detrimental than a single crossing within the Curry or Hartmann system.

Schumann Waves

Schumann waves are naturally occurring, beneficial electromagnetic waves that oscillate between the Earth and certain layers of the atmosphere. They were first identified in 1952 by Professor W.O. Schumann, a German scientist. He found that these waves have similar almost the same frequency as brain waves and follow a similar daily pattern. It has been suggested that these waves help regulate the body's internal clock, thus affecting sleep patterns, hormonal secretions, the menstrual cycle in women and so on. The American space agency NASA became interested in this phenomenon when the early astronauts returned to Earth only after a short time in space feeling distressed and disorientated. Subsequently NASA installed equipment to generate Schumann waves artificially in their spacecraft. Some modern buildings with reinforced concrete and metal roofs can inadvertantly shield occupants from these beneficial waves. Part of the reason why people suffer from jet lag is that Schumann waves are much weaker at normal aeroplane altitudes, and this effect is further weakened by the metal fuselage.

Black Lines

Black lines seem to be naturally generated, although quite how is not known. They may be localised and do not form a network in the same way as Hartmann and Curry lines. This could be similar in nature to the "sha", or deadly energy lines of Chinese Feng-Shui. They can be curved, straight, at ground level or higher, even found in the upper levels of buildings. There have been described 2 types of Black lines, one as "black and depressed", the other as "shiny, black, hard and sharp." They could possibly represent the flow lines of a negative type of "orgone-type" energy as described by Wilhelm Reich.

Ley Lines

Ley lines are generally recognised as man-made phenomena, occuring where "sacred stones", which have somehow been charged energetically, are laid in a straight line. The lines appear "naturally" and spontaneously if at least 5 such stones are placed in line within a distance of 25 miles. The stones can be large or small, and the method of charging is thought to be activities such as heating, or impacting with considerable force against other rocks. Other methods could also include ritual washing with spring water, or vibration through the influence of sound.

Voorbeeld van een ley-lijn. (Foto uit het boek van Job van Splunter)

Planetary Grid System

The Planetary Grid System shown below was inspired by an original article by Christopher Bird, "Planetary Grid," published in New Age Journal #5, May 1975, pp. 36-41. The hexakis icosahedron grid, coordinate calculations, and point classification system are the original research of Bethe Hagens and William S. Becker. These materials are distributed with permission of the authors by Conservative Technology Intl. in cooperation with Governors State University, Division of Intercultural Studies, University Park, Illinois 60466 312/534-5000 x2455. This map may be reproduced if they are distributed without charge and if acknowledgement is given to Governors State University (address included) and Mr. Bird.

On a separate page the
coordinates have been summarised and links are given to detailed maps of the areas.

The figure is taken from http://www.crystalinks.com/grid.html and has been modified by replacing the numbers by numbers that are better readable.