www.BioGeometry.org

voor het creëren van harmonie met onze innerlijke en uiterlijke omgeving, het     humaniseren van moderne technologie, integreren van wetenschap en spiritualiteit  
      en het ontdekken van de wetenschappelijke realiteit achter godsdiensten.


Home pagina


BioGeometry

BioSignaturen

Architectuur

Gezondheid

Pendels en Radiësthesie

Boeken

Tips

Links

Activiteiten

Winkel

Contact

Zoeken

 Site mapContact  BioGeometry BioSignaturen Architectuur Gezondheid Radiesthesie Web shoplaatste wijziging:

20 feb 2004BioSignaturen


Het woord biosignatuur wordt gebruikt in de exo-biologie of astrobiologie (onderzoek naar het voorkomen van leven op andere hemellichamen). Het is een fysische en/of chemische aanwijzing van leven dat niet kan worden veroorzaakt door een willekeurig proces of door menselijke tussenkomst.

Een andere betekenis is die gegeven door Ibrahim Karim en het woord schrijft als BioSignatuur.


Heb je een brandwond, teken dan snel het hiernaast staande figuurtje op een plaats op je huid, die contact heeft met de omgeving. De pijn zal zeer snel verdwijnen. Het bovenstaande klinkt misschien raar, maar het werkt wel.

BioSignaturen zijn diagrammen, die direct de energie en de functies van de organen van het lichaam beïnvloeden. Ze hebben dezelfde trillingskwaliteiten als de oorspronkelijke of ideale functies van de specifieke organen in het lichaam en kunnen die organen daardoor beïnvloeden door
resonantie. Wanneer een biosignatuur geplaatst wordt in het energieveld aan de buitenkant/oppervlak van het lichaam, wordt zijn energie doorgegeven. Dat kan door het tekenen van het biosignatuur op de huid of via een hanger waar de BioSignaturen op aangebracht zijn. De energie van het unieke lineaire diagram treedt in resonantie met de functies van het orgaan dat het vertegenwoordigt omdat soortgelijke patronen zich op elkaar afstemmen (net zoals de resonantie bij muziekinstrumenten). Daardoor wordt de energiestroom in het orgaan gecorrigeerd/geharmoniseerd. Dit vindt momentaan plaats op het energieniveau, maar het kan langer duren voordat het zichtbaar/merkbaar op het fysiek niveau wordt. Dit hangt af van de aard en de ernst van het probleem.

Priesters van het Hindoeïsme / Boeddhisme maken al lang gebruik van dit soort diagrammen. Bijvoorbeeld: iemand met een nieuwe auto gaat naar de tempel en vraagt de priester om in zijn wagen tekens aan te brengen om hem/haar te beschermen tegen ongevallen. De diagrammen in het plaatje rechts werden gezien in een taxi in Noord Thailand.

Reiki symbolen verschillen van BioSignaturen. Reiki symbolen zijn geheim en worden daarom (vrijwel) nooit (zichtbaar) beschikbaar gesteld voor belangstellenden. Ze worden alleen via cursussen en kunnen alleen effectief worden gebruikt door mensen die de voor het symbool relevante inwijding hebben ontvangen. Ze worden gebruikt voor genezende afstandsbehandeling van levende wezens (mensen, planten en dieren), varierend van enkele centimeters tot duizenden kilometers.

BioSignaturen zijn diagrammen, die juist wel zichtbaar worden getekend op voorwerpen inclusief de huid. In beginsel zijn ze niet geheim, en ze zijn niet bedoeld voor afstandsbehandeling. We hebben Ibrahim Karim gevraagd om zijn mening betreffende de verschillen. Zodra het beschikbaar is zal het hier vermeld worden.

Hieronder vind je een aantal BioSignaturen. Deze kunnen "per stuk" worden gebruikt of met een heleboel gelijk op een hanger of ring. Lees echter voor het gebruik de opmerkingen die op de pagina over de "
chip" staan.