gaia
www.BioGeometry.org


Close this page when you have read it

If you arrived at this page from outside the www.biogeometry.org website: go to the home page.

Als U van buiten de www.biogeometry.org website op deze pagina kwam: ga naar de home page
De aarde, de zeeën en de atmosfeer vormen, volgens Lovelock, tesamen één groot organisme, dat zichzelf door ingewikkelde feedback-mechanismen in stand houdt. De omstandigheden die het leven op aarde mogelijk maken, zoals temperatuur, luchtdruk, zuurstofgehalte van de lucht, zoutgehalte van het water, worden daarbij in evenwicht gehouden. De natuur is dus niet zomaar een primitieve kracht die bestreden, overwonnen en gebruikt moet worden. Het is juist de natuur die, ondanks onze technologie, ons helpt te overleven.

Gaia - die naam die Lovelock aan het miljarden jaren oude organisme gegeven - bezit een overlevingskracht, die door de ergste natuurrampen en zelfs door de mens met al zijn destructieve kracht niet kan worden aangetast. De mensheid zou zichzelf door milieuvervuiling of oorlogsgeweld kunnen vernietigen, maar Gaia zou voortbestaan. Alleen een kosmische ramp zou Gaia fataal kunnen treffen.

Het behoeft geen betoog dat in een tijd, waarin milieuproblemen aan de orde van de dag zijn, het denken over de samenhang tussen mens en natuur alle aandacht verdient.

Jim Lovelock is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeker, die met de NASA heeft samengewerkt in het ruimteprogramma. Hij is lid van de Royal Society en gastdocent aan de universiteit van Reading.